Norbert Vörös

Rating a informácie o Norbert Vörös

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Norbert Vörös 11900 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 285490. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 67.0651% spoločností je horších ako Norbert Vörös.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Norbert V&ouml;r&ouml;s" href="http://norbert-voros-46207988.sk-rating.com/">
   <img src="http://norbert-voros-46207988.sk-rating.com/norbert-voros-46207988.png" width="150" height="25" alt="Rating Norbert V&ouml;r&ouml;s" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Norbert Vörös

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia